θάψαι

θάψαι
θάπτω
honour with funeral rites
aor imperat mid 2nd sg
θάπτω
honour with funeral rites
aor inf act
θάψαῑ , θάπτω
honour with funeral rites
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • θάψ' — θάψαι , θάπτω honour with funeral rites aor imperat mid 2nd sg θάψαι , θάπτω honour with funeral rites aor inf act θάψα , θάπτω honour with funeral rites aor ind act 1st sg (homeric ionic) θάψε , θάπτω honour with funeral rites aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Grassmann's law — For Grassmann s law in color theory, see Grassmann s law (optics). Grassmann s law, named after its discoverer Hermann Grassmann, is a dissimilatory phonological process in Ancient Greek and Sanskrit which states that if an aspirated consonant is …   Wikipedia

  • Ley de Grassmann — Para la ley de Grassmann en la teoría del color, véase Ley de Grassmann (óptica). La ley de Grassmann, nombrada en honor de su descubridor Hermann Grassmann, es un proceso fonológico disimilatorio del antiguo griego y sánscrito, que fue… …   Wikipedia Español

  • CHYMENE — Graece Χυμένη et Χυμένιον, infimâ aetate, dicta est herba tinctoria, luteum faciens colorem, quâ excellentissimum in tota Graecia sericum lutenm tingi solitum, scribit, eruditus Herbarius. Eius meminit, praeter alios, Psellus, in Iatrico,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • NAUFRAGIUM — quoties imminebat, vectores omnes, apprehenfâ???malô; unde Horat. l. 1. Carm. Od. 14. v. 10. Non Di, quos iterum pressa voces malo; convertebantur in puppim, ut inde in, auxilium suum, Deos, qui in ea siguratierant, i. e. Tutelaresnavis,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • THAPSIA — Graece θαψία, herba serulacea, foliis foenicali, inani caule fodientibus nocet: si minima aspiret aura, intumescunt corpora, faciemque invadunt ignes sacri: ob id cerato prius illinunt in Asrica est vehementifsima. Quidam caulem incidunt per… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • τριχώ — όω, Α [θρίξ, τριχός]·1. καθιστώ κάτι τριχωτό, συντελώ στην τριχοφυΐα («ἀλωπεκίας τριχοῖ», Διοσκ.) 2. ξετυλίγω ένα νήμα 3. παθ. τριχοῡμαι, όομαι α) έχω ή βγάζω γενειάδα β) αναμιγνύομαι με τρίχες γ) (κατά τον Ησύχ.) τριχῶσαι «θάψαι» …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”